START

VÅR IDÉ

HUR MAN LYCKAS ERBJUDANDEN

CERTIFIERING

VI ÄR

INTEGRITETSPOLICY

 

 

BRUNNSGATAN 21

111 38 STOCKHOLM

08-410 210 41

˃ E-POST

Vi certifierar ert första intryck

genom vår ackrediterade

process...

 

Många fina ord men i slutändan

handlar det om att arbeta med samtliga komponenter kontinuerligt.

 

Certifieringsprocessen medför att

vi systematiskt definierar, föreslår

och genomför förbättringar löpande.

 

När målbilden är uppfylld erhåller

ni ett certifikat som bevis på att ert första intryck är kvalitetssäkrat.

 

› Läs mer

SKAPA OCH FÖRVALTA RELATIONER

 

Affärer görs sällan om det inte finns en upparbetad relation. I en värld där varumärken,

produkter och tjänster blir mer och mer generiska hårdnar konkurrensen samtidigt som

marknadsföringen försvinner i bruset. När det mesta är lika blir människorna bakom

varumärket allt mer viktiga och relationer blir ofta den avgörande faktorn om det ska bli

affär eller inte. Ta bank-sektorn som ett exempel, vilken är den tydliga skillnaden mellan

Nordea och Swedbank? Vi hävdar att företag som jobbar aktivt med sitt relationsbyggande

blir framtidens vinnare.

 

 

TA KONTROLLEN ÖVER FÖRSTA INTRYCKET

 

Vi arbetar med företag vars affär ofta är helt beroende av en personlig relation. Denna

relation är resultatet av en mängd faktorer men den har garanterat börjat med ett bra

första intryck. De företag som tar kontrollen över sitt första intryck skapar betydligt bättre

förutsättningar att sälja sitt erbjudande än de som slentrianmässigt trampar på i gamla

fotspår.

 

 

RUTINSÄTT BESÖKSUPPLEVELSEN

 

Bemötandet och besöksupplevelsen får inte styras av slumpen. Jämför med en bra hotell-

vistelse. Det var inte turen som gjorde att rummet var tipp-topp att frukosten var underbar

och att personalen gav dig en känsla av att vilja komma tillbaka – allt baseras på tanke,

planering och rutiner. Företag som omsätter sin historia, dna, kultur, värderingar och

varumärkesplattform i en rutin för besöksupplevelsen kommer att särskilja sig markant.

Att rutinmässigt skapa bästa möjliga förutsättningar för mötet kommer att ge resultat – direkt.

 

 

IMPONERA MED KAFFE

 

Inget möte är det andra likt men de har alla en sak gemensamt – det kommer att stå kaffe

på bordet! Att bjuda på en perfekt kopp kaffe enligt konstens alla regler skickar ett tydligt

budskap: Ni bryr er, ni är noga med detaljer och ni levererar på högsta möjliga nivå, oavsett

om det handlar om kaffe, en produkt eller en tjänst. Att investera i en kaffelösning som

imponerar är att investera i marknadsföring och i varumärket.

Logik och rationalitet är inte enbart det som påverkar våra beslut.

"Känslan vi känner, det som engagerar

oss emotionellt, har många gånger en

oproportionerlig inverkan på våra beslut,

intryck och hur vi känner inför en person

eller en organisation.”

 

Angela Ahola

DOKTOR I PSYKOLOGI, FORSKARE OCH FÖRELÄSARE