Ditt företag upplevs som

kaffet ni bjuder på.

 

Oavsett vilket sorts möte så står

det alltid kaffe på bordet. Kaffe är

blodet i affärslivet och rätt serverat

är det varumärkesbyggande med

en direkt påverkan på mötesupplevelsen.

 

Vi vet hur man gör

Vi är ett företag som samlat några mycket erfarna och nytänkande individer kring frågan

om hur B2B-företag möter sina besökare.

 

Genom våra erfarenheter från olika branscher har vi samlat på oss mängder av kunskap

som gör vår vägledning lönsam när det kommer till att skapa en unik och minnesvärd

besöksupplevelse. Vi är passionerat engagerade i det faktum att bra möten leder till bra

relationer och att bra relationer leder till bra affärer. Vi drivs av vetskapen att våra insatser

kommer att generera en ökad intäkt för våra uppdragsgivare.

 

Med stor erfarenhet och specialistkompetens från branscher som kontorskaffe, hotell &

restaurang, bemanning, företagsservice, utbildning, marknadsföring och design har vi benat

ut vad som måste vara på plats för en besöksupplevelse i världsklass. Och vi har skapat en

modell som är enkel att implementera och efterleva. Vi vill att besöket alltid ska vara positivt

laddat och att era besökare ska ta med sig känslan av att vilja komma tillbaka.

 

Man kan tycka att det fysiska mötet med ett företag, på deras kontor och i själva hjärtat

av verksamheten är en självklar arena att manifestera sitt varumärke på. Märkligt nog är

det väldigt få som utnyttjar den unika möjligheten att kontrollera upplevelsen till 100%.

 

Vårt mål är att ni ska ta kontrollen över ert första intryck och skapa en besöksupplevelse

som gör skillnad. Rätt genomfört kommer detta att stärka varumärket, öka företagets

attraktionskraft och fördjupa relationen mellan människor.

 

Vi vet att resultatet i slutändan kommer att synas på sista raden.

Och att första intrycket är nyckeln!

 

Den vetenskapliga termen är "halo-effekten".

Fundera på hur den påverkar ditt företags affärer

och relationer...

"Får vi en bra uppfattning letar vi sedan

omedvetet efter goda saker som stärker

intrycket. Och det fungerar på samma sätt

omvänt då vi fokuserar på de negativa

sidorna och ser allt med skepsis. Det är

därför det är så betydelsefullt att göra ett

gott första intryck eftersom det även påverkar

relationen på lång sikt.”

 

Angela Ahola

DOKTOR I PSYKOLOGI, FORSKARE OCH FÖRELÄSARE