Ditt företag upplevs som

kaffet ni bjuder på.

 

Oavsett vilket sorts möte så står

det alltid kaffe på bordet. Kaffe är

blodet i affärslivet och rätt serverat

är det varumärkesbyggande med

en direkt påverkan på mötesupplevelsen.

 

Vi vet hur man gör

Enligt forskningen har du och ditt företag sju sekunder på er att göra ett första intryck när besökaren

öppnar dörren till kontoret – några ögonblick som har en enorm påverkan på fortsättningen.

 

Utnyttjar ni sekunderna på bästa sätt för att återspegla varumärket, skapa förutsättningar för

bra möten, nya affärer, stärkta relationer och för att attrahera framtidens medarbetare?

 

Om inte kan vi skapa dessa förutsättningar åt er och certifiera ert första intryck så att ni lyckas

med genomförandet – varje gång.

 

Att investera i sina första sju sekunder ger mångdubbelt tillbaka från dag ett.

 

Välkommen till The First Impression Company.

 

Forskare vid New York University har kommit fram till att vi fattar elva avgörande beslut de första sju sekunderna i ett möte.

”Enligt en tendens som i psykologiska termer kallas confirmation bias blir vi i stort sett slavar

under denna första slutsats. Vi har väldigt svårt att bryta med den uppfattningen, även om vi

konfronteras med tecken på motsatsen.”

 

Angela Ahola

DOKTOR I PSYKOLOGI, FORSKARE OCH FÖRELÄSARE